bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składają się zajmowana nieruchomość, mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa a także pozyskane z tytułu sprzedaży usług zleconych, a w szczególności w zakresie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych oraz innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego.


Nieruchomość:
• PSSE w Krośnie ul. Kisielewskiego 12 – własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PSSE Krosno, Nr księgi wieczystej KS1K/00010789/11/001,

inne wartościowe wyposażenie:
2 samochody osobowe
48 komputerów, 26 drukarek,

Sprzęt Laboratoryjny: spektrofotometry, sterylizator, cieplarki laboratoryjne, zestawy terenowe do pobierania próbek pyłu, miernik mikroklimatu, wagi analityczne, wyciągi chemiczne, komora z laminarnym przepływem powietrza, aparat do pomiaru dźwięku i drgań, system oczyszczania wody, miernik mikroklimatu, analizator tlenku węgla, łaźnie wodne, homogenizator, sterylizatory parowe – pionowe.Opublikował: Piotr Więcek
Publikacja dnia: 05.12.2017
Podpisał: Piotr Więcek
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 242