bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącym do struktur administracji rządowej zespolonej w powiecie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w ustawie z dnia 14 marca 1985r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1412).


Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Podkarpacki (art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1412).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wykonuje zadania przy pomocy podległej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - (Dz.U. z 2015r., poz. 1412).


Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie określa obecnie Statut nadany przez Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 336/09 z dnia 28 grudnia 2009.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie posiada Oddział Laboratoryjny działający w zintegrowanym systemie badań i pomiarów, który wykonuje badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego.

Statut
ZarządzenieOpublikował: Piotr Więcek
Publikacja dnia: 22.09.2015
Podpisał: Piotr Więcek
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 414