bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej art.12 w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Isnpektor Sanitarny z zastrzeżeniem ust.1a.

W postępowaniu administracyjnym organem pierwszego stopnia jest Państowty Powiatowy Inspektor Sanitarny. Organem wyższego stopnia jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.Opublikował: Piotr Więcek
Publikacja dnia: 29.07.2015
Podpisał: Piotr Więcek
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 326