bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krośnie

Witamy na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krośnie

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

19.06.2019


Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego12, 38-400 Krosno.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grzegorzem Domańskim poprzez e-mail: ido@pssekrosno.pl, lub telefonicznie 13 43 219 45 lub 13 43 219 42.

Bilans za 2018

09.05.2019

W załącznikach bilans, zestawienie zysków i strat, zestawienie zmian w fundusz i informacja ogólna

Bilans

Zestawienie zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacje dodatkoweOpublikował: Piotr Więcek
Publikacja dnia: 20.05.2015
Podpisał: Piotr Więcek
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 26 039