Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Produkcja pierwotna
Produkcja pierwotna

Rejestracja działalności w zakresie produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej.

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do:

  • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
  • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
  • gospodarstw agroturystycznych prowadzących żywienie gości;
  • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet.

„Produkcja pierwotna” (podstawowa) jest zdefiniowana w art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i oznacza produkcję, uprawę w tym zbiory, oraz zbieranie runa leśnego. Definicję tę uzupełnia dokument KE pn. „Wytyczne dotyczące wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych” zgodnie z którym są to również działania towarzyszące produkcji podstawowej. Do produktów podstawowych (pierwotnych) zaliczamy produkty pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła i grzyby hodowlane. Działania towarzyszące produkcji podstawowej to transport, składowanie i obróbka surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji tj. mycie, czyszczenie, obieranie, sortowanie – pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru oraz w przypadku produktów pochodzenia roślinnego działania transportowe w celu dostawy surowców (produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu przetwórczego.

„Sprzedaż bezpośrednia” to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne oraz pozostałych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, sprzedawanych konsumentowi finalnemu np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, jak również sklepom i zakładom gastronomicznym.

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z ww. produktów lub surowców w postaci kiszonej lub surowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad produkcją podstawową, tj. kontroluje magazyny, transport, obróbkę wstępną, jak również dokonuje rejestracji gospodarstw działających na rynku spożywczym i prowadzących produkcję podstawową.

Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji roślinnej należy dokonać na określonym wniosku (formularzu) dostępnym na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

Wniosek

lub osobiście w pok. 104, Krosno, ul. Kisielewskiego 12. We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.

W art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości do 5000 zł (nie mniej niż 1000 zł) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa żywności w obszarze owoców miękkich.

Produkcja pierwotna – informacja