Praktyki studenckie

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie można uzyskać pod numerem telefonu 013 4321945 wew.24 oraz adresem mailowym kadry@pssekrosno.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie informuje że w roku 2017 przyjmuje zgłoszenia na odbycie praktyki studenckiej:

1. Praktykant w oddziale laboratoryjnym –  zapoznanie się z metodami badawczymi stosowanymi w analizie mikrobiologicznej i chemicznej wody pitnej, środków spożywczych i materiale biologicznym – 2 osoby

2. Praktykant w oddziale bieżącego nadzoru sanitarnego – zapoznanie się z podstawowymi zadaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 1 osoba

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2017 r. są dostępne na stronie bip.kprm