Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Promocja Zdrowia
Promocja zdrowia

Kurs grzyboznawczy

Data dodania: 06.07.2017

Kurs na klasyfikatora grzybów

Data dodania: 13.06.2017

CZY CHCESZ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA KLASYFIKATORA GRZYBÓW?

 

ZAPROSZENIE

Informacja dla Urzędów Miast i Gmin, podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych, oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje 3 dniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach od 01 do 03 lipca 2017 r. w Hotelu DYMARKA ALA – Alicja Cach, Dąbrówki 431, powiat łańcucki.

Przewidywana liczba uczestników – około 25. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.

Uprzejmie informuje się, że obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych , środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy, tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Wiedza z tego zakresu niezbędna jest także pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującym nadzór nad tego rodzaju specyficznym środkiem spożywczym, a także oświaty zdrowotnej w działalności profilaktyczno oświatowej. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowiskach i w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

Wykładowcami na kursie będą specjaliści grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Rozpoczęcie szkolenia: 01.07.2017 r. godz. 900.

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie (załącznik 1) należy kierować do dnia 23.06.2017 r. na adres Hotel DYMARKA ALA – Alicja Cach, Dąbrówki 431, powiat łańcucki, drogą elektroniczną artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl lub telefonicznie oraz dokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w ww. terminie w wysokości 550 zł/os na konto:

Bank Spółdzielczy w Żołyni 51 9175 0000 2001 0014 5219 0001

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie organizacji kursu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul Wierzbowa 16, 35-939 Rzeszów

Tel. /017/ 85-22-111 w. 343

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik 2 – Ramowy plan szkolenia

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – 2017r.

Data dodania: 22.05.2017

Wymagania dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są
w następujących przepisach prawnych :


1)Ustawa z 11 września 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r., poz.1629),

 

2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r. , poz. 452).

 

Wymienione przepisy prawne obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży.

Rejestracja wypoczynku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl

 

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

  • W przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku
  • W przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

 

Rozporządzenie wprowadza Wzory zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży, które sporządza organizator wypoczynku w zależności od formy wypoczynku:

 

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży- załącznik nr 1

Zgłoszenie dla półkolonii  – załącznik nr 2

Zgłoszenie wypoczynku organizowanego  za granicą- załącznik nr 3

Karta wypoczynku (dotyczy krótkotrwałego wypoczynku organizowanego przez szkołę lub placówkę)- załącznik nr 4

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

 

1)W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie,
w którym są świadczone usługi hotelarskie
,
o których mowa w art.35 ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 187) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

2)W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach :

a)szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji,
w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów

b)kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

3)W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,

w szczególności w formie biwaku:

a)szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek,
w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części : mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, sanitariatów

  1. b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

4)W przypadku  organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

 

1)W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów

 

2)W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu

 

3)Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypadku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie przypomina:

 

Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaj niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

 

 

Europejski tydzień szczepień

Data dodania: 20.04.2017

W dniach 24-30 kwietnia 2017r. obchodzony będzie kolejny raz  Europejski Tydzień Szczepień

Hasło przewodnie  tegorocznych obchodów to „ Vaccines work”

Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób.

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia.

Ideą każdej akcji promocyjnej jest nie tylko obalenie krążących mitów na temat szczepień,

a także zwrócenie uwagi na fakt, iż na każdym etapie życia, bez względu na wiek, płeć szczepienia są nie tylko wskazane, ale niezbędne dla podtrzymania zdrowia.

Szacuje się, że dzięki szczepieniom przeciwko polio, błonicy, krztuścowi rocznie udaje się uratować życie ok. 3 milionom osób na całym świecie.

Gdyby nie szczepionki, wśród ludzi szerzyłyby się bardzo groźne choroby zakaźne i epidemie z nimi związane, które niewątpliwie były istotnym czynnikiem wpływającym na historię ludzkości. Szczepienia ochronne są aktualnie jednym z podstawowych ogniw wielokierunkowej polityki zdrowotnej.

Szczepienia ochronne prowadzone są według Programu Szczepień Ochronnych, określającego kiedy i przeciwko jakiej chorobie należy szczepić. Składa się  on z III części:

I.A.Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

I.B.Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

  1. Szczepienia zalecane

Koszty szczepień zawartych w części IA i IB są finansowane z budżetu państwa, natomiast koszt szczepień zalecanych pokrywa pacjent.

W Programie Szczepień Ochronnych zawarty jest wykaz szczepień zalecanych dla określonych grup ze względu na wiek, stan zdrowia i sytuację epidemiologiczną. Są to szczepionki rekomendowane do stosowania, które jednak z uwagi na niedostatek środków finansowych nie znalazły się na liście preparatów refundowanych, ale są niewątpliwie ważne dla naszego życia i zdrowia.

Na wszelkie pytania dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych odpowie pacjentowi, czy rodzicowi lekarz rodzinny lub pediatra.

Szczepienia ochronne mają wielu zwolenników, ale są też osoby im przeciwne, argumentujące swoją postawę ryzykiem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Należy pamiętać, że szczepionka zanim trafi na rynek jest poddawana wielokrotnym testom klinicznym, tak aby wykluczyć ewentualne ryzyko wystąpienia działań ubocznych. Mogą się one jednak pojawić, ale zazwyczaj są one niegroźne i przemijające. Poważniejsze objawy uboczne są możliwe, ale pojawiają się z częstotliwością 1 odczyn niepożądany na milion lub kilka milionów podanych dawek.

Rezygnując ze szczepienia w obawie przed powikłaniami rodzice muszą pamiętać, że narażają dziecko na możliwość zachorowania, niosącego ryzyko wielu groźnych powikłań.

Światowy Dzień Zdrowia 2017 „Depresja- porozmawiajmy o niej”

Data dodania: 23.02.2017

DEPRESJA    –  porozmawiajmy o niej

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017

jest depresja. 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów
w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja
i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem tegorocznej  kampanii jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:

  • Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób;
  • Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy;
  • Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

http://www.psychiatria.pl/artykul/depresja-czym-jest-ta-choroba/544.html