Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Promocja Zdrowia
Promocja zdrowia

Program profilaktyki stomatologicznej

Data dodania: 01.04.2016

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:
1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:
Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.
Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat

Natomiast dla celu 2 realizowane będą pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów) realizowane dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lat.

Więcej na stronie www.zebymalegodziecka.pl

Pismo przewodnie

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 kwietnia 2016

Data dodania: 01.04.2016

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2016 jest cukrzyca. Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int  oraz na stronach Regionalnych Biur WHO.

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia.

Niemal 350 milionów osób na całym świecie cierpi na cukrzycę – chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO, do 2030 roku cukrzyca stanie się jedną z siedmiu najczęściej występujących przyczyn zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1
na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

 

PODCZAS  ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA WHO PRAGNIE:

GLOBALNIE

 • doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, obciążeniu tą chorobą i  jej konsekwencjach zdrowotnych;
 • spowodować podjecie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce  z chorobą obejmujących zarówno profilaktykę, diagnostykę i leczenie;
 • ogłosić pierwszy światowy raport  o cukrzycy  opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz  wzywający  do wzmocnienia  systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego  nadzoru i profilaktyki cukrzycy  oraz skuteczniejszego leczenia chorych .

 

(źródło: www.who.un.org.pl)

Czy grozi Ci cukrzyca? Sprawdź!!!

Cukrzyca – ulotka informacyjna
Krajowy profil cukrzycy – wykresy
Stan przedcukrzycowy HQ
Światowy raport

Wszy – poznaj i pokonaj problem

Data dodania: 22.02.2016

Więcej na stronie http://pokonajwszy.pwn.pl

Stanowisko MZ
Wszawica

Prezentacja multimedialna

VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2016

Data dodania: 17.02.2016

REGULAMIN

VII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Konkurs na realizację sztuki teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

1.02 – 20.06.2016

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie   zwani dalej organizatorami ogłaszają VII edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych.
 3. Patronat nad przeglądem sprawują:
  • Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  • Wojewoda Podkarpacki

Przegląd ma charakter prezentacji – ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego co uważają
za ważne i warte uwagi oraz pokazać w jaki sposób postrzegają problem uzależnień

 1. Cele konkursu
  • promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych,
  • kreowanie wizerunku młodego człowieka, wolnego od nałogów,
  • kształtowanie właściwych przekonań i obalanie stereotypów
  • kształtowanie postaw twórczych , rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
  • inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień (od tytoniu, alkoholu i narkotyków/dopalaczy) poprzez formy aktywne.
 • Uczestnicy
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego,
 • zespoły/grupy teatralne nie mogą liczyć więcej niż 6 osób.
 1. Zakres tematyczny przeglądu

Profilaktyka uzależnień i zachowań patologicznych oraz promocja alternatywnego postępowania wobec patologii. Kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje
i swoich bliskich.

Scenariusze powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm i wiarę
w możliwość uniknięcia uzależnienia poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

Na Przeglądzie można prezentować dowolne formy teatralne i teatralno-muzyczne: teatr żywego słowa, pantomima, teatr tańca, teatr cieni, monodram, musical oraz formy mieszane

 1. Warunki uczestnictwa
  1. Uczniowie/nauczyciele przygotowują autorskie scenariusze lub ich inscenizacje teatralne o tematyce zgodnej z punktem IV regulaminu.
  2. Przygotowana inscenizacja powinna promować pozytywne wartości, a nie jedynie skupiać się na pokazaniu złych zachowań. Scenariusz powinien zawierać zagrożenia w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii oraz propozycje form zapobiegania.
  3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20
  4. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 6 osób.
  5. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolnie przygotowane we własnym zakresie.
 1. Etapy konkursu
 • Etap powiatowy

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego zgłoszenia do udziału w Przeglądzie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych – etap powiatowy” do właściwej terytorialnie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2016r.

Koordynator etapu powiatowego organizuje lokalny Przegląd w formie:

 • przeglądu powiatowego na bazie domu kultury lub innej sali widowiskowej (np. w szkole),
 • oceny inscenizacji poszczególnych sztuk prezentowanych w szkołach zgłoszonych do konkursu.

Forma przebiegu etapu powiatowego jest uzależniona od liczby przystępujących do konkursu szkół
i możliwości organizacyjnych koordynatora.

Termin rozstrzygnięcia etapu powiatowego do 20 maja 2016 r.

Do etapu wojewódzkiego zostaje zakwalifikowany laureat I miejsca w etapie powiatowym.

Zwycięzca Przeglądu na etapie powiatowym przesyła scenariusz sztuki koordynatorowi powiatowemu, tym samym wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie tego materiału przez organizatorów konkursu
w celach promocyjno-wydawniczych w przyszłości .

Koordynator etapu powiatowego zgłasza uczestnika – zwycięzcę Przeglądu Powiatowego – do etapu wojewódzkiego Przeglądu na odpowiednim formularzu niezwłocznie po zakończeniu etapu powiatowego, ale nie później niż do dnia 25 maja br.

Uwaga: w sytuacji , gdy chęć uczestnictwa w programie zgłasza na poziomie powiatu zbyt mała liczba szkół (lub nieliczne powiaty podejmują inicjatywę) i organizacja przeglądu na poziomie powiatowym jest bezzasadna wówczas koordynator wojewódzki, po uzgodnieniu z koordynatorem powiatowym podejmuje decyzję o pominięciu przeglądu/ przeglądów powiatowych i organizacji jednego przeglądu na poziomie wojewódzkim.

 • Etap wojewódzki

Przegląd Wojewódzki odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Osmeckiego)
w dniu 8 czerwca br.

 • Zasady pracy komisji konkursowej i oceny sztuk teatralnych

Komisje konkursowe powołują koordynatorzy poszczególnych etapów. Liczba członków poszczególnych komisji nie może być mniejsza niż 3 osoby. Członkami komisji powinni być, oprócz specjalistów
z zakresu tematyki konkursu, także przedstawiciele świata kultury. Prace komisji powinny być udokumentowane stosownym protokołem z podaniem uzasadnienia werdyktu (formularz).

Kryteria oceny inscenizacji:

walory profilaktyczne inscenizacji 0 – 6
zgodność treści i przesłania spektaklu z tematyką przeglądu 0 – 6
Dobór środków artystycznych 0 – 6
Oryginalność i spójność prezentacji 0 – 6
Razem – maksymalnie 24 pkt.

 

Komisje na etapie wojewódzkim i powiatowym przyznają I, II, III miejsce w konkursie. Nagrody dla laureatów zapewniają organizatorzy i współorganizatorzy w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 • Nagrody

Nagrody na etapie powiatowym ufundowane są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Rzeszowie.

Etap powiatowy:

I miejsce – udział w etapie wojewódzkim, puchar dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, dyplomy

II miejsce – puchar dla szkoły, okolicznościowe dyplomy

III miejsce – puchar dla szkoły, okolicznościowe dyplomy

Nagrody na etapie wojewódzkim ufundowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Etap wojewódzki
I miejsce – puchar i nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy

II miejsce- puchar i nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy

III miejsce – puchar i nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy

Koszty dojazdów na etapie powiatowym i wojewódzkim nie są refundowane przez organizatorów.

Załączniki(dostępne na stronie www.wsse.rzeszow.pl )

 • formularz zgłoszeniowy –„Zgłoszenie szkoły do udziału w przeglądzie na poziomie powiatowym/ wojewódzkim”
 • „Oświadczenie uczestnika pełnoletniego”
 • „Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego”
 • formularz – „Indywidualna karta oceny spektakli przez jurora”
 • formularz – „Zbiorcza ocena spektakli przez komisję konkursową”
 • formularz – „Protokół z narady komisji konkursowej

 

Zgłoszenie
Zgoda dla uczestnika niepełnoletniego
REGULAMIN WOJEWÓDZKIGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2016
Pismo przewodnie

 

Konkurs na projekt edukacyjny

Data dodania: 17.02.2016

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY
PROMUJĄCY ZMIANĘ ZACHOWAŃ W ZAKRESIE STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
W RAMACH REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO
TRZYMAJ FORMĘ
w roku szkolnym 2015/2016

Więcej…

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy szkoły
Załącznik nr 2 Karta projektu
Załącznik nr 3 sprawozdanie z realizacji projektu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie