Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Promocja Zdrowia
Promocja zdrowia

Anonimowe i bezpłatne testy na HIV! Wiedza o zakażeniu może uratować życie!

Data dodania: 04.05.2016

Od maja 2016 roku Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Rzeszowie będzie czynny w nowej lokalizacji – w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Wierzbowej 16, pokój nr 12. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” (które do tej pory prowadziło PKD w innym miejscu) i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Punkt będzie czynny częściej, bo 2 dni w tygodniu – w środy w godz. 15.15-18.15 oraz w soboty 11.30-15.30! Pozwoli to na szybsze uzyskiwanie wyników przez osoby przychodzące wykonać test oraz większą możliwość wyboru pasującego terminu.

W Polsce od początku epidemii do 30 listopada 2015 roku wykryto zakażenie HIV u 19 805 osób, ale szacuje się, że jest to zaledwie 30% wszystkich zakażeń, a 70% osób zakażonych nie wie o swoim zakażeniu. Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do śmierci, podczas gdy w chwili obecnej z rozpoznanym i kontrolowanym zakażeniem HIV można normalnie żyć, pracować, uczyć się, mieć partnerów i dzieci, jednak warunkiem jest to, że trzeba o zakażeniu wiedzieć. Dlatego zawsze warto wykonać test!

W punkcie testowania pomocy udzielają wykwalifikowani doradcy, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości związane z ryzykiem zakażenia HIV i udzielą profesjonalnych porad przed oraz po przeprowadzonym teście, wyjaśnią co oznacza wynik oraz określą, czy jest on ostateczny i wiarygodny. Anonimowość zapewnia system kodowania osób przychodzących do PKD. Aby przyjść na test nie trzeba być na czczo, nie trzeba się również wcześniej umawiać. Wyniki otrzymuje się podczas następnej wizyty.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat działania PKD udziela się zarówno telefoniczne pod nr 513 652 351 w każdy wtorek w godzinach 12.00-16.00 i czwartek 10.00-14.00, jak również pod adresem e-mail: pkd.rzeszow@gmail.com.

Stowarzyszenie „Jeden Świat”, które prowadzi PKD, od lat ’90 aktywnie działa na rzecz poszerzenia świadomości społecznej na temat HIV/AIDS poprzez działania profilaktyczne skierowane do populacji ogólnej, prowadzenie grup wsparcia dla osób seropozytywnych, a także organizowanie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla osób z zawodów pomocowych. W kręgu zainteresowań Stowarzyszenia mieści się również prowadzenie badań celem opracowania programów profilaktycznych w zakresie HIV. Więcej o Stowarzyszeniu: www.stowarzyszeniejedenswiat.org.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

Bąblowica – co warto wiedzieć o zarażeniu niebezpiecznym tasiemcem

Data dodania: 25.04.2016

Bąblowica to choroba odzwierzęca, pasożytnicza, wywoływana przez postaci larwalne tasiemców bąblowcowych z rodzaju Echinococcus. Larwy tasiemców rozwijając się tworzą formy pęcherzy stad nazwa bąblowiec. Jest  bardzo groźną chorobą, prowadzącą do poważnych powikłań. Rocznie w Polsce stwierdza się kilkadziesiąt przypadków zachorowań.

Rezerwuar czynnika etiologicznego – jaja tasiemca bąblowcowego znajdują się w kale zarażonych zwierząt. W sprzyjających warunkach  mogą zachowywać inwazyjność nawet do 1 roku. Nosicielami tasiemca są:

dzikie zwierzęta (lisy, wilki)-  wydalają  jaja pasożyta  głównie Echinococcus multilocularis wraz z kałem, który nie zostawia śladu ani zapachu, zanieczyszczając  środowisko (glebę, rośliny, runo leśne).

domowe zwierzęta (psy, koty) – wydalają jaja pasożyta  głównie Echinococcus granulosus, który występuje głównie  u psów.

Źródło zarażenia dla człowieka – w warunkach polskich przede wszystkim pies i lis.

Więcej…

Konkurs na PLAKAT pod tytułem „Stop dopalaczom”

Data dodania: 18.04.2016

Główny Inspektor Sanitarny ogłasza konkursu na PLAKAT pod tytułem „Stop dopalaczom”.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Cel konkursu:

a. celem konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów,

b. zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,

c. wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności,

d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

e. kształtowanie pozytywnych wzorców,

f. aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania),

g. budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

a. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, zwanych dalej uczestnikami,

b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora (do trzeciego stopnia pokrewieństwa),

c. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie ich właściwej szkole w terminie do 20.05.2016 r.

d. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej jednostki organizacyjnej PSSE w terminie do 27.05 2016 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1 w regulaminie.

e. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką antydopalaczową
i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji,

f. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,

g. uczestnik (jedna osoba) może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.

 

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:

a. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie ogólnopolskim.

b. Etap ogólnopolski realizacji prac odbywa się w okresie: 12.04.2016r. – 20.05.2016r.

c. Prace konkursowe (z dopiskiem STOP DOPALACZOM – PLAKAT) należy kierować:

– szkoła kieruje do siedziby właściwej miejscowo PSSE do dnia 27.05.2016r.

d. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r.

e. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się do 24 czerwca 2016r.

Wymogi techniczne. dotyczące prac konkursowych:

a. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej – na płycie CD/DVD – w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej), w zamkniętej kopercie wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

b. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:

– w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF;

– w trybie kolorów CMYK.

c. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.

d. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika.

b. Ocenie podlegać będzie:

– zgodność pracy z regulaminem,

– czytelność przekazu,

– pomysłowość i kreatywność,

– poprawność merytoryczna.

c. W skład komisji konkursowej wchodzą:

– reprezentanci GIS

Fundatorzy nagród:

– GIS

Liczba laureatów i nagrody:

– I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat I miejsca.

– nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

a. innego podziału nagród i wyróżnień,

b. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,

c. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,

d. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Regulamin konkursu
Załączniki do edycji

Program profilaktyki stomatologicznej

Data dodania: 01.04.2016

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:
1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:
Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.
Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat

Natomiast dla celu 2 realizowane będą pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów) realizowane dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lat.

Więcej na stronie www.zebymalegodziecka.pl

Pismo przewodnie

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 kwietnia 2016

Data dodania: 01.04.2016

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2016 jest cukrzyca. Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int  oraz na stronach Regionalnych Biur WHO.

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia.

Niemal 350 milionów osób na całym świecie cierpi na cukrzycę – chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO, do 2030 roku cukrzyca stanie się jedną z siedmiu najczęściej występujących przyczyn zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1
na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

 

PODCZAS  ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA WHO PRAGNIE:

GLOBALNIE

  • doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, obciążeniu tą chorobą i  jej konsekwencjach zdrowotnych;
  • spowodować podjecie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce  z chorobą obejmujących zarówno profilaktykę, diagnostykę i leczenie;
  • ogłosić pierwszy światowy raport  o cukrzycy  opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz  wzywający  do wzmocnienia  systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego  nadzoru i profilaktyki cukrzycy  oraz skuteczniejszego leczenia chorych .

 

(źródło: www.who.un.org.pl)

Czy grozi Ci cukrzyca? Sprawdź!!!

Cukrzyca – ulotka informacyjna
Krajowy profil cukrzycy – wykresy
Stan przedcukrzycowy HQ
Światowy raport