Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Aktualności
Aktualności

„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

Data dodania: 03.01.2012

Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację ogólnopolskiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”. Projekt realizowany jest od 1 października 2011 r.  i będzie trwał do 30 września 2013 r., a jego celem jest wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez przygotowanie i dystrybucję podręcznika dla funkcjonariuszy PIS odpowiedzialnych za nadzór bieżący, szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Strażników Miejskich odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowanie stref  bezdymnych. Celem projektu jest także wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). Grupą docelową projektu są osoby dorosłe.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, we współpracy ze Światową Fundacją ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation). Obie organizacje są zrzeszone w ramach Inicjatywy Bloomberga, założonej przez Michaela Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku.

W dniu 7 grudnia 2011 r. z inicjatywy PSSE w Krośnie powołano lokalną koalicję, do której zaproszono przedstawicieli  Urzędu Miasta Krosna, Urzędów Gmin Jedlicze i Rymanów, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Straży Miejskiej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie. Na spotkaniu  wstępnie zaplanowano możliwe do wspólnej realizacji działania na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego wśród lokalnej społeczności (podczas imprez kulturalnych i zdrowotnych). Wszystkim uczestnikom przekazano pakiety materiałów informacyjnych do rozpowszechnienia wśród pracowników w/w instytucji.
Założenia ramowe projektu
Spotkanie koalicji
Spotkanie koalicji1
Spotkanie koalicji2

Wyniki III Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt.”AIDS nie zna granic”

Data dodania: 30.11.2011

Jury III Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt.”AIDS nie zna granic” w dniu 21.11.2011 r. wyłoniło następujących laureatów:

miejsce I – Agnieszka Wilusz (Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce)

Prezentacja Agnieszki Wilusz

miejsce II- Adam Lula (Gimnazjum w Zręcinie)

miejsce III- Anna Nycz ( Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym)

Dodatkowo przyznano 3 wyróżnienia dla:

Arkadiusza Staniszewskiego z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie,

Dominiki Szlachty z Zespołu Szkół w Potoku,

Agaty Węgrzyniak z Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.

Organizatorzy konkursu gratulują laureatom i serdecznie dziękują wszystkim uczniom za uczestnictwo oraz nauczycielom, którzy zachęcili młodzież do pracy.

III Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną pt.”AIDS nie zna granic”

Data dodania: 10.11.2011

Regulamin konkursu

Zgoda rodzica na udział w konkursie

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY 21-27 sierpnia 2011r.

Data dodania: 22.08.2011

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY

21-27 sierpnia 2011r.

W dniach 21-27 sierpnia 2011 roku obchodzony jest Światowy Tydzień Wody. Jest to akcja organizowana od 1991 roku przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny.  W tym roku obchodzony jest pod hasłem:

„W reakcji na globalne zmiany : woda w urbanizującym się świecie”.

Celem Światowego Tygodnia Wody jest promowanie wody wodociągowej jako wody bezpiecznej do bezpośredniej konsumpcji.

Lata 2005-2015  były Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan  ogłosił „ dekadą wody”. Bezpieczeństwo zdrowotne wody nie jest zagadnieniem nowym. Od setek lat  wiadomo, jak ogromną rolę odgrywa właściwa jakość wody, która jest podstawą życia  i bez której nikt nie może się obejść.

Światowa Or­ganizacja Zdrowia (WHO ) zaleca, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała nie tylko kryteria bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, lecz także powinna być pełnowartościowa pod względem wyglądu, smaku i zapachu, a zalecenia podstawowe dotyczące wody do spożycia zmieniane są  co kilka lat, w miarę postępu wiedzy. Normatywy jakości wody ustalane są celem bezpiecznego jej spożywania  przez wszystkie grupy ludności i przez cały okres ich życia.

Światowa Organizacja Zdrowia  i jej zalecenia wpływają na zmiany legislacyjne, w tym  uaktual­nianie obowiązujących przepisów prawnych do­tyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Odbiorca wody wodociągowej samodzielnie nie może stwierdzić czy jest ona bezpieczna dla zdrowia, może ocenić jedynie jej zapach, smak i barwę. Dlatego konieczne jest prowadzenie stałego nadzoru nad jakością wody dostarczanej do  konsumentów. Stały monitoring wody przeznaczonej do spożycia jest prowadzony przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz  organy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Systematycznie wykonywanie badań jakości wody  dają gwarancję konsumentom, że woda nie spełniająca wymagań sanitarnych nie jest dopuszczana do spożycia.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie : www.wsse.rzeszow.pl

Ocena higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej w roku szkolnym 2010/2011- podsumowanie

Data dodania: 06.07.2011

Ocena higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej w roku

szkolnym 2010/2011- podsumowanie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie w roku szkolnym 2010/2011 dokonała oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w kolejnych 8 placówkach, tj. 10% nadzorowanych szkół podstawowych (samodzielne szkoły podstawowe- 6, szkoły podstawowe w zespołach szkół- 2).

Ocena została przeprowadzona w oparciu o arkusze GIS (zamieszczone na stronie internetowej PSSE w Krośnie).

Na ogólną ocenę higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej składała się ocena warunków higieny pracy umysłowej w grupach wiekowych :

 • uczniowie 5- 6 letni
 • uczniowie klas I- III
 • uczniowie klas IV- VI
 • ocena warunków w miejscach, z których korzystają wszyscy uczniowie

Suma punktów otrzymanych w poszczególnych obszarach pozwoliła na dokonanie oceny aktualnego stanu w zakresie higieny procesu nauczania w kontrolowanych placówkach.

Szkoły poddane ocenie w roku szkolnym 2010/2011 otrzymały następujące oceny:

 • dobry (2 placówki) – 131 i 138 pkt.
 • bardzo dobry (6 placówek) od 148 – 176 pkt. /maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 181/

Zalecenia wydane w placówkach dotyczyły:

 • zapewnienia uczniom dostępu do niegazowanej wody mineralnej
 • zwiększenia asortymentu produktów spożywczych zalecanych w piramidzie zdrowego żywienia w sklepiku uczniowskim
 • zmiany sali zajęć po każdej lekcji przez uczniów klas IV-VI
 • braku odpowiednio długich przerw śniadaniowej i obiadowej
 • wyznaczenia miejsc na pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych również dla uczniów klas starszych

Spełnienie niektórych zaleceń wiąże się z przeszkodami technicznymi, m.in.:

 • zapewnienie oddzielnego wejścia i szatni dla dzieci młodszych
 • brak świetlicy
 • brak sali rekreacyjnej
 • brak boiska sportowego
 • brak placu zbaw

Dokonanie oceny warunków higieny procesu nauczania – uczenia się przy pomocy arkuszy OSH ma na celu uświadomienie osobom odpowiedzialnym za placówki oświatowe potrzeby podnoszenia standardów higieny procesu nauczania – uczenia się w szkołach.