Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Aktualności
Aktualności

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO za 2018 rok

Data dodania: 27.03.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie  art. 4 ust 1, pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz  § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2294), dokonał obszarowej oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego.

 

Więcej…

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

Data dodania: 08.03.2019

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania:

 • przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
 • w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
 • w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,
 • pielęgniarka informuje dyrekcję placówki o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych,
 • w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki i skierowanać je do dzieci, rodziców i opiekunów,
 • w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o wsparcie do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

Wszawica leczenie i profilaktyka

Zosia i jej wszy

 

Informacja na temat wydawania zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzki w celu ich pochowania

Data dodania: 21.02.2019

 1. Zezwolenie na ekshumację zwłok, szczątków ludzkich wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

II Sposób załatwienia sprawy:

 1. Postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r.,Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011 r. w prawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r., Nr75, poz.405), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6.12.2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego postepowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (DZ.U. z 2001r., Nr 152, poz.1742).
 2. Wypełnienie wniosku przez osobę uprawnioną, o której mowa art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912).  Druki do pobrania znajdują się  na stronie internetowej oraz  w PSSE w Krośnie. Do wniosku

należy dołączyć następujące dokumenty:

– odpis aktu zgonu/ kserokopia spopielenia zwłok /szczątków

– zgody Zarządców cmentarzy ( pismo o nie wnoszenie sprzeciwu)

– oświadczenie firmy przeprowadzającej ekshumację i przewóz zwłok/ szczątków ludzkich.

 1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są:
  1) najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:
    – pozostały małżonek (a) osoby zmarłej,
    – krewni zstępni zmarłego/ zmarłej (syn, córka/ wnuk, wnuczka/ prawnuk, prawnuczka
    – krewni wstępni zmarłego/zmarłej ( ojciec, matka/ dziadek, babka/ pradziadek ,prababcia)
    – krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa ( brat, siostra/ siostrzeniec, siostrzenica/bratanek,  bratanica/ brat ojca, brat matki/ siostra ojca lub matki/brat cioteczny, siostra cioteczna  (kuzyn/kuzynka).
   – powinowaty w linii prostej do 1 stopnia ( teść, teściowa/ zięć, synowa)
 1. Prawo osobiste do zmiany miejsca spoczywania zwłok jest prawem wspólnym wszystkich żyjących  członków najbliżej rodziny zmarłego, zatem na przeprowadzenie ekshumacji wymagana jest  zgoda wszystkich osób uprawnionych.
 2. Po otrzymaniu wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wszczyna postępowanie administracyjne zawiadamiając wnioskodawcę oraz pozostałe Strony postępowania.
 3. Postępowanie kończy się wydaniem przez organ:

   – postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania zgodnie z art 61a KPA, na które

    Stronie służy zażalenie;

   – zezwoleniem  w formie decyzji administracyjnej;

  – odmową wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

 

 1. Po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na ekshumację lub w sytuacji gdy decyzja zezwalająca jest zgodna z wolą wszystkich Stron , Wnioskodawca zobowiązany jest zawiadomić PPIS w Krośnie o terminie planowanej ekshumacji.

 

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia  we wczesnych godzinach rannych.

Wniosek wydanie zezwolenia na ekshumacje

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test

Data dodania: 11.02.2019

HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie

• Czy choć raz w swoim życiu zmieniłeś/zmieniłaś partnera seksualnego?
• Czy miałeś/miałaś kontakt seksualny bez zabezpieczenia prezerwatywą
z przypadkowym partnerem?
• Czy zdarzyło Ci się, że po alkoholu lub narkotykach utraciłeś/utraciłaś
kontrolę nad swoim zachowaniem?
• Czy bierzesz narkotyki lub inne środki drogą dożylną?

Jeżeli chociaż raz odpowiedziałeś/odpowiedziałaś TAK, Twoje zachowanie
jest ryzykowne i może prowadzić do zakażenia HIV.

Pomyśl o zrobieniu testu na HIV i namów na test partnera.

Test można zrobić anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie Polski.
Aktualna lista wszystkich PKD znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

Elektroniczna kartka walentynkowa

AIDS podkładka

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę

Data dodania: 11.02.2019

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę