Dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej...

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij

» Aktualności
Aktualności

Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”

Data dodania: 14.06.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie WSSE w Rzeszowie w linku aktualności  ( http://wsse.wopre.pl/aktualnosci )

znajduje się informacja o szkoleniu dla próbkobiorców pt:„Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”

Kurs na klasyfikatora grzybów

Data dodania: 13.06.2017

CZY CHCESZ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA KLASYFIKATORA GRZYBÓW?

 

ZAPROSZENIE

Informacja dla Urzędów Miast i Gmin, podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych, oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje 3 dniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach od 01 do 03 lipca 2017 r. w Hotelu DYMARKA ALA – Alicja Cach, Dąbrówki 431, powiat łańcucki.

Przewidywana liczba uczestników – około 25. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.

Uprzejmie informuje się, że obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych , środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy, tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Wiedza z tego zakresu niezbędna jest także pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującym nadzór nad tego rodzaju specyficznym środkiem spożywczym, a także oświaty zdrowotnej w działalności profilaktyczno oświatowej. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowiskach i w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

Wykładowcami na kursie będą specjaliści grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Rozpoczęcie szkolenia: 01.07.2017 r. godz. 900.

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie (załącznik 1) należy kierować do dnia 23.06.2017 r. na adres Hotel DYMARKA ALA – Alicja Cach, Dąbrówki 431, powiat łańcucki, drogą elektroniczną artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl lub telefonicznie oraz dokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w ww. terminie w wysokości 550 zł/os na konto:

Bank Spółdzielczy w Żołyni 51 9175 0000 2001 0014 5219 0001

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie organizacji kursu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul Wierzbowa 16, 35-939 Rzeszów

Tel. /017/ 85-22-111 w. 343

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik 2 – Ramowy plan szkolenia

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – 2017r.

Data dodania: 22.05.2017

Wymagania dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są
w następujących przepisach prawnych :


1)Ustawa z 11 września 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r., poz.1629),

 

2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r. , poz. 452).

 

Wymienione przepisy prawne obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży.

Rejestracja wypoczynku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl

 

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

  • W przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku
  • W przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

 

Rozporządzenie wprowadza Wzory zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży, które sporządza organizator wypoczynku w zależności od formy wypoczynku:

 

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży- załącznik nr 1

Zgłoszenie dla półkolonii  – załącznik nr 2

Zgłoszenie wypoczynku organizowanego  za granicą- załącznik nr 3

Karta wypoczynku (dotyczy krótkotrwałego wypoczynku organizowanego przez szkołę lub placówkę)- załącznik nr 4

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

 

1)W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie,
w którym są świadczone usługi hotelarskie
,
o których mowa w art.35 ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 187) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

2)W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach :

a)szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji,
w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów

b)kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

3)W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,

w szczególności w formie biwaku:

a)szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek,
w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części : mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, sanitariatów

  1. b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

4)W przypadku  organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

 

1)W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów

 

2)W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu

 

3)Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypadku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie przypomina:

 

Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaj niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

 

 

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Data dodania: 22.05.2017

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Instrukcja

Informacja

Data dodania: 28.04.2017

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie czasu pracy pracowników administracja rządowej zostały wyznaczone następujące dni wolne od pracy – 2 maja, 16 czerwiec i 14 sierpień, a dni 13 maja, 24 czerwiec i 9 wrzesień 2017 wyznaczono dniami pracy w godzinach 7:30 do 15:00