Aktualności

Warsztaty szkoleniowe

Data dodania: 09.03.2017

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w RZESZOWIE

zaprasza na warsztaty szkoleniowe

 

w Centrum Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16

Temat szkolenia: Wymagania w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

Program szkolenia:

  1. Wymagania dotyczące środków spożywczych oferowanych do sprzedaży w sklepikach szkolnych.
  2. Wymagania dotyczące żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
  3. Ćwiczenia w zakresie oceny jadłospisu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
  4. Ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania średnioważonego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze w przeliczeniu na 1 osobę żywioną z uwzględnieniem aktualnych norm żywienia.
  5. Ćwiczenia praktyczne w zakresie ustalania średnioważonej dziennej racji pokarmowej w przeliczeniu na 1 osobę z uwzględnieniem średnioważonego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników merytorycznych Oddziału Higieny Żywności i Żywienia WSSE w Rzeszowie.

Cel / Opis szkolenia:

Udział w szkoleniu zapewni nabycie praktycznych umiejętności przy planowaniu posiłków oraz ustalaniu asortymentu oferowanych do sprzedaży środków spożywczych w jednostkach systemu oświaty jak również poznanie ogólnych zasad ustalania porcji żywności z uwzględnieniem aktualnych norm żywienia rekomendowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

Informacje organizacyjne:

Miejsce szkolenia – Centrum Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie  ul. Wierzbowa 16,

Termin szkolenia – 24.03.2017r., godz. 10.00,

Czas trwania zajęć – 4 godziny lekcyjne.

Forma prowadzenia zajęć – wykład + warsztaty w grupach,

Cena szkolenia – 200 zł + vat.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświad­czenie.

Uczestnicy szkolenia winni być wyposażeni w sprzęt umożliwiający wykonywania obliczeń.

W przypadku zwolnienia z podatku VAT proszę o przesłanie informacji.

 

Kontakt:

tel. 017 8522111 w 334, e-mail. akredytacja@wsse.rzeszow.pl

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie dot. zwolnienia z VAT usł. szkoleniowych

Światowy Dzień Zdrowia 2017 „Depresja- porozmawiajmy o niej”

Data dodania: 23.02.2017

DEPRESJA    –  porozmawiajmy o niej

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017

jest depresja. 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów
w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja
i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem tegorocznej  kampanii jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:

  • Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób;
  • Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy;
  • Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

http://www.psychiatria.pl/artykul/depresja-czym-jest-ta-choroba/544.html

Bezpieczeństwo wodne w budynkach

Data dodania: 14.02.2017

Więcej…

Melanż oczekiwania vs rzeczywistość

Data dodania: 06.02.2017

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu…? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny

Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym… Plastikowy kasownik zamiast czułego kochanka… Raperskie flow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”. 

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne[1]. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy[2].

„Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych  do młodzieży. Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę, zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania otwarte i skłania do refleksji.

Więcej…

Wyniki VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. ,,Mamo, tato.. nie pal!”

Data dodania: 08.11.2016

Wyniki

img_4505 img_4506 img_4508 img_4511 img_4518 img_4520